Witamy na portalu Studiów Podyplomowych

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach jest największą niepaństwową Uczelnią w województwie świętokrzyskim. Jedną z jej komórek jest Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego, zajmujące się organizowaniem kształcenia na Studiach Podyplomowych. Studia Podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe i otrzymały tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Jest to warunek przyjęcia na Studia Podyplomowe w WSEPiNM. O zakwalifikowaniu może również decydować rozmowa kwalifikacyjna.

Strony

Oferta

Oferta roku akademickiego 2016/2017:

Nazwa kierunku Długość studiów Całkowity koszt nauki
Administracja Państwowa i Samorządowa 2 semestry 2 400 zł
Audyt Projektów Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej 2 semestry 2 200 zł
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 2 semestry 2 200 zł
Coaching Business & Life 2 semestry 3 950 zł
Detektywistyka z Elementami Kryminalistyki 2 semestry 2 500 zł
Dietetyka i Planowanie Żywienia 2 semestry 2 000 zł
E-commerce (handel w sieci) 2 semestry 2 900 zł
Informatyka w Szkole z Elementami Dydaktyki 3 semestry 3 000 zł
Kadry i Płace 2 semestry 2 500 zł
Kosmetologia Lecznicza i Body Fitness 2 semestry 2 200 zł
Kryminalistyka 2 semestry 2 400 zł
Logistyka w administracji publicznej 2 semestry 2 500 zł
Mediacje 2 semestry 2 500 zł
Menedżer Turystyki 2 semestry 2 900 zł
Neurorehabilitacja 2 semestry 2 900 zł

Strony