Witamy na portalu Studiów Podyplomowych

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach jest największą niepaństwową Uczelnią w województwie świętokrzyskim. Jedną z jej komórek jest Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego, zajmujące się organizowaniem kształcenia na Studiach Podyplomowych. Studia Podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe i otrzymały tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Jest to jedyny warunek przyjęcia i zakwalifikowania na Studia Podyplomowe w WSEPiNM.

Oferta 2015/2016 - nabór śródroczny

W roku akademickim 2015/2016 w naborze śródrocznym prowadzona jest rekrutacja na następujące kierunki:

Nazwa kierunku Długość studiów Całkowity koszt nauki
Administracja Państwowa i Samorządowa 2 semestry 2 400 zł
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 2 semestry 2 200 zł
Dietetyka i Planowanie Żywienia 2 semestry 2 000 zł
Kadry i Płace 2 semestry 2 500 zł
Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro 2 semestry 300 zł
Prawo Podatkowe i Podatki 2 semestry 2 400 zł
Profesjonalny Doradca Klienta Publicznych Służb Zatrudnienia 2 semestry 2 300 zł
Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi 2 semestry 2 000 zł
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2 semestry 2 200 zł