Studia podyplomowe

  • Home
  • Studia podyplomowe

Witamy na stronie studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach jest największą i najnowocześniejszą uczelnią niepubliczną w regionie świętokrzyskim i jedną z większych tego typu w kraju. Od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach, należąc do ścisłej czołówki niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce. Kształci obecnie około 3,5 tysiąca studentów,
a może się poszczycić rzeszą ponad 30 tysięcy absolwentów.

Rok 2021 jest dwudziestym czwartym w działalności Uczelni a jedną z jej komórek jest Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego, zajmujące się organizowaniem kształcenia na Studiach Podyplomowych.

Studia Podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe i otrzymały tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Jest to warunek przyjęcia na Studia Podyplomowe w WSEPiNM.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną i oferuje gamę kierunków, kształcących w poszukiwanych przez pracodawców zawodach. WSEPiNM  jest też dużym pracodawcą; zatrudnia około 170 pracowników naukowo-dydaktycznych i to właśnie dzięki wysokiej jakości kadrze naukowej jest także znaczącym ośrodkiem naukowo-badawczym.