Dokumentacja efektów kształcenia - załącznik do protokołu

Poniżej zamieszczamy plik do pobrania, będący załącznikiem do protokołu zaliczeniowego, dokumentujący efekty kształcenia.