Nowe kierunki

Zintegrowany System Zarządzania
 
Zakres tematyczny:
1. Podstawy zarządzania organizacjami 2. Procesowe podejście do zarządzania 3. Zarządzanie strategiczne 4. Geneza zarządzania  5. Prawne aspekty zarządzania  6. Zintegrowany System Zarządzania:   System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015.   System Zarządzania Środowiskowego wg Normy ISO 14001:2015.  System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg Normy ISO 45001:2018.
7. Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg Norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 8. Rola i zadania Pełnomocnika ZSZ   Zakres odpowiedzialność,   Zakres uprawnień,   Wymagane predyspozycje,   Zadania w trakcie wdrożenia systemu,   Zadania po uzyskaniu certyfikatu 9. Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania  Pojęcia związane z audytowaniem  Rodzaje audytów  Wymagania dotyczące audytora  Zasady postępowania audytora (obowiązki, zasady, etyka, zachowanie)  Metody audytowania  Etapy audytowania  Planowanie i przygotowanie audytu  Zarządzanie audytem  Metodyka prowadzenia rozmów audytowych – aktywne słuchanie  Błędy popełniane podczas audytu  Dokumentowanie niezgodności  Raportowanie audytów 10. Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania  11. Seminarium dyplomowe
 
Liczba godzin: 200
 
 
 
 

 
Kwalifikacje:
Absolwenci otrzymują dyplomy ukończenia Studiów Podyplomowych.  
Certyfikat Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg Normy ISO 9001,  ISO 14001 i ISO 45001 oraz Certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001,  ISO 14001 i ISO 45001 wystawionego przez firmę DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA.
 
Absolwenci mogą uzyskać dodatkowe certyfikaty:  
 Certyfikat "Menadżera Jakości" wydawany przez jednostkę certyfikującą                   Ce Cert Sp. z o.o.   Certyfikat "Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania" wydawany przez jednostkę certyfikującą Ce Cert Sp. z o.o.   Certyfikat "Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydawany przez jednostkę certyfikującą Ce Cert Sp. z o.o.   Warunkiem uzyskania powyższych certyfikatów jest zdanie egzaminu oraz uiszczenie stosownej opłaty.
 

 

Zarządzanie Jakością
 
Zakres tematyczny:
1. Podstawy zarządzania organizacjami 2. Procesowe podejście do zarządzania 3. Zarządzanie strategiczne 4. Geneza zarządzania jakością 5. Prawne aspekty zarządzania jakością 6. Omówienie wymagań Normy ISO 9001:2015
 Powołania Normatywne  Terminy i definicje  Kontekst organizacji  Przywództwo  Planowanie  Wsparcie  Działanie  Ocenia działania  Doskonalenie
7. System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015. Dokumentowanie wymagań.
 
8. Rola i zadania Pełnomocnika SZJ   Zakres odpowiedzialność,   Zakres uprawnień,   Wymagane predyspozycje,   Zadania w trakcie wdrożenia systemu,   Zadania po uzyskaniu certyfikatu 9. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.  Pojęcia związane z audytowaniem  Rodzaje audytów  Wymagania dotyczące audytora  Zasady postępowania audytora (obowiązki, zasady, etyka, zachowanie)  Metody audytowania  Etapy audytowania  Planowanie i przygotowanie audytu  Zarządzanie audytem  Metodyka prowadzenia rozmów audytowych – aktywne słuchanie  Błędy popełniane podczas audytu  Dokumentowanie niezgodności  Raportowanie audytów 10. Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015 11. Seminarium dyplomowe
 
Liczba godzin: 200

 
Kwalifikacje:
Absolwenci otrzymują dyplomy ukończenia Studiów Podyplomowych.  
Certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015 oraz Certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015 wystawionego przez firmę DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA.
 
Absolwenci mogą uzyskać dodatkowe certyfikaty:  
 Certyfikat "Menadżera Jakości" wydawany przez jednostkę certyfikującą                   Ce Cert Sp. z o.o.   Certyfikat "Pełnomocnika Jakości" przez jednostkę certyfikującą                   Ce Cert Sp. z o.o.   Certyfikat "Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 przez jednostkę certyfikującą Ce Cert Sp. z o.o.   Warunkiem uzyskania powyższych certyfikatów jest zdanie egzaminu oraz uiszczenie stosownej opłaty.