Oświadczenie o prawach autorskich

Oświadczenie o prawach autorskich należy umieścić na stałe na końcu pracy dyplomowej.