Administracja Państwowa i Samorządowa

Administracja państwowa i samorządowa to zespół organów publicznych, powołanych do realizowania zadań państwa.

Studia skierowane są do pracowników administracji publicznej oraz osób, które chcą poszerzyć wiedzę o zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej.

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 400 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Podstawy organizacji i zarządzania 16
2. Wprowadzenie do historii administracji i prawa publicznego 8
3. Historia, ustrój i instytucje Unii Europejskiej 12
4. Prawo Unii Europejskiej 16
5. Finanse publiczne 12
6. Organizacja samorządu terytorialnego 12
7. Zamówienia publiczne 12
8. Encyklopedia prawa (wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego, cywilnego, gospodarczego, rolnego) 20
9. Prawo i postępowanie administracyjne 24
10. Obieg dokumentów w administracji 6
11. Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej 12
12. E-administracja 6
13. Obsługa klienta w jednostkach administracji publicznej 8
14. Fakultet - przedmiot do wyboru 10
15. Seminarium dyplomowe 16
  Razem 190

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia