Coaching Business & Life

Studia akredytowane przez Izbę Coachingu.

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
3 500 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. I Moduł - podstawy coachingu  
2. II Moduł - struktura i cel coachingu  
3. III Moduł - strategia zmiany  
4. IV Moduł - efektywność coacha  
5. V Moduł - efektywność klienta  
6. VI Moduł - proces coachingowy i superwizja  
7. VII Moduł - zarządzanie relacjami  
8. VIII Moduł - zarządzanie systemami  
9. IX Moduł - praktyczne zastosowanie coachingu w firmach i organizacjach  
10. X Moduł - coaching jako dziedzina/superwizja/egzamin  
11. Fakultet  
12. Seminarium dyplomowe  
  Razem 180

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia