Detektywistyka z Elementami Kryminalistyki

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 500 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Przepisy regulujące zasady wykonywania usług detektywistycznych  
2. Odpowiedzialność karna i cywilna detektywów  
3. Wybrane elementy prawa karnego materialnego  
4. Wybrane elementy detektywistyki i kryminalistyki  
5. Cyberprzestępczość  
6. Uregulowania prawne w zakresie walki z przestępczością  
7. Międzynarodowa współpraca podmiotów w zakresie zwalczania przestęczości  
8. Fakultet  
9. Seminarium dyplomowe  
  Razem 190

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia