Dietetyka i Planowanie Żywienia

Studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych, turystycznych, hotelarskich, nauczycieli prowadzących zajęcia z dietetyki i planowania żywienia, a także do pracowników zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wszystkich zainteresowanych dietetyką i żywieniem. Umożliwiają poszerzenie lub modyfikację kwalifikacji zawodowych.

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 000 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Anatomia i fizjologia 20
2. Podstawy nauki o żywieniu 12
3. Podstawy dietetyki 18
4. Podstawy biochemii 20
5. Mikrobiologia 5
6. Technologia produkcji potraw 12
7. Higiena i bezpieczeństwo zdrowotne żywności 8
8. Przechowalnictwo żywności 6
9. Dietoterapia 20
10. Żywinie kliniczne 24
11. Poradnictwo dietetyczne 6
12. Dietetyka pediatryczna 6
13. Gastronomia specjalistyczna i catering 6
14. Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej 8
15. Estetyka żywienia 4
16. Fakultet - przedmiot do wyboru 10
17. Seminarium dyplomowe 16
  Razem 201

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia