Kadry i Płace

Adresatami studiów na kierunku Kadry i płace są osoby poszukujace zatrudnienia lub pracujące na stanowiskach związanych z zarządzaniem personelem i kwestiami płacowymi, zarówno z przedsiębiorstw publicznych, jak i prywatnych.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom rzetelnej i aktualnej wiedzy dotyczącej prawa pracy, systemu wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji podatkowej, kadrowej oraz związanej z rozliczeniami ZUS-u, a także świadczeń pracowniczych - administrowania nimi i ich rozliczania.

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 500 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Nawiązywanie stosunku pracy  
2. Podstawy prawa pracy  
3. Pozapracownicze i nietypowe formy zatrudnienia  
4. Odpowiedzialność pracodawcy  
5. Obowiązki dokumentacyjne zakładu pracy  
6. BHP w zakładzie pracy  
7. Opodatkowanie wynagrodzeń  
8. Rekrutacja i selekcja personelu  
9. Seminarium dyplomowe  
  Razem 180

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia