Kosmetologia Lecznicza i Body Fitness

Studia skierowane są do absolwentów kierunków kosmetycznych, medycznych, paramedycznych, biologicznych, ale także do osób posiadających wykształcenie wyższe oraz dodatkowo wykształcenie techniczne kosmetyczne lub osób prowadzących działalność w zakresie usług kosmetycznych.

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu zabiegów i ćwiczeń mających na celu kształtowanie i modelowanie sylwetki ciała. Będzie również potrafił właściwie dobrać, zaplanować i świadomie przeprowadzić zabiegi z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń stosowanych w modelowaniu ciała oraz będzie potrafił dobrać dla pacjenta właściwe zestawy ćwiczeń fizycznych.

Studia dają uprawnienia do prowadzenia zajęć praktycznych, niezbędnych przy wykonywaniu zabiegów z zakresu kształtowania i modelowania sylwetki.

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 200 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Anatomia układu ruchu i skóry 16
2. Psychofizjologia sportu 8
3. Fizjologia wysiłku fizycznego 8
4. Podstawy farmakologii i toksykologii 12
5. Podstawy dermatologii 12
6. Kosmetologia upiększająca 12
7. Kosmetologia pielęgnacyjna 12
8. Metodyka nauczania ruchu 16
9. Nowoczesne metody fitness 30
10. Kształtowanie i modelowanie sylwetki 20
11. Dietetyka 8
12. Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja 8
13. Przedlekarska pomoc medyczna 8
14. Fakultet - przedmiot do wyboru 10
15. Seminarium dyplomowe 10
  Razem 190

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia