Kryminalistyka i Badanie Dokumentów

Studia skierowane są do pracowników agencji detektywistycznych, ochrony mienia, policji, straży miejskiej, administracji publicznej oraz wszystkich zainteresowanych. Umożliwiają zmianę lub poszerzenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwój pasji osobistych.

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 500 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Wprowadzenie do kryminalistyki 12
2. Dowód w postępowaniu karnym 16
3. Badania psychologiczne - możliwości ustaleń psychologa w postępowaniu przed sądem 8
4. Toksykologia sądowa 8
5. Badania genetyczne 8
6. Fizyko - chemiczne metody identyfikacji 8
7. Techniki identyfikacyjne (mikroskopia elektronowa, skaningowa, spektrografia, NAA)  12
8. Identyfikacja biometryczna - rozwój technik i możliwości identyfikacyjnych 8
9. Ekspertyza wypadków drogowych 12
10. Profilowanie kryminalne 8
11. Analiza kryminalna 8
12. Badania pismoznawcze i badania dokumentów 12
13. Badania antropologiczne 4
14. Identyfikacja daktyloskopijna 12
15. Fonoskopia 8
16. Badania osmologiczne 8
17. Badania medyczno - sądowe 6
18. Badania medyczno - psychiatryczne 6
19. Fakultet - przedmiot do wyboru 10
20. Seminarium dyplomowe 16
  Razem 190

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia