Logistyka w Administracji Publicznej

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 500 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Zadania administracji publicznej  
2. Zarządzanie dostawami  
3. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, administracyjnego i postępowania administracyjnego  
4. Organizacja zamówień publicznych w administracji publicznej  
5. Zarządzanie finansami  
6. Zarządzanie ryzykiem  
7. Zarządzanie gospodarką magazynową i materialną  
8. Kontrola w administracji publicznej  
9. Pozyskiwanie funduszy europejskich i zarządzanie projektami  
10. Fakultet  
11. Seminarium dyplomowe  
  Razem 195

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia