Mediacje

Celem studiów jest poznanie mechanizmów mediacji jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów. Słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie prawnych i psychologicznych elementów mediacji. Poprzez zajęcia praktyczne (ćwiczenia z mediatorami, symulacje mediacyjne) zdobędą przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. Województwo świętokrzyskie mozna określić jako "pustynię mediacyjną", stąd oferta tych studiów spotyka się z dużym zainteresowaniem. 

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 500 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Podstawy prawoznawstwa 4
2. Psychologia konfliktu 6
3. Portret psychologiczny partnerów mediacji 4
4. Etyka mediatora 2
5. Komunikacja niewerbalna 6
6. Prawne aspekty mediacji  10
7. Mediacje rodzinne 15
8. Mediacje pracownicze (biznesowe) 15
9. Warsztaty z zakresu przygotowywania ugód mediacyjnych - mediacje rodzinne 4
10. Warsztaty z zakresu przygotowywania ugód mediacyjnych - mediacje pracownicze (biznesowe) 4
11. Socjologia konfliktu 4
12. Komunikacja werbalna 6
13. Mediacje karne 15
14. Mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego 15
15. Mediacje gospodarcze 10
16. Mediacje z zakresu prawa cywilnego 15
17. Warsztaty z zakresu przygotowania ugód mediacyjnych - mediacje karne i z nieletnim 5
18. Warsztaty z zakresu przygotowania ugód mediacyjnych - mediacje gospodarcze i zakresu prawa cywilnego 5
19. Seminarium dyplomowe 20
  Razem 165

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia