Menedżer Turystyki

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 900 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Prowadzenie firm i obiektów turystycznych  
2. Tworzenie produktu turystycznego  
3. Informatyka w działalności turystycznej i hotelarskiej  
4. Formy turystyki  
5. Zarządzanie jakością usług turystycznych  
6. Praktyczne aspekty pilotażu  
7. Rezydentura  
8. Regulacje prawne obsługi klienta w branży turystycznej  
9. Obsługa klienta  
10. Praktyka zawodowa  
11. Promocja i informacja w turystyce  
12. Fakultet - przedmiot do wyboru  
13. Seminarium dyplomowe  
  Razem  

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia