Prawo Podatkowe i Podatki

Studium ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć ewidencji finansowej i podatkowej oraz umiejętności efektywnego korzystania z aktów prawnych. Studium kierowane jest zarówno do osób niezwiązanych dotychczas z tą dziedziną wiedzy, jak również do osób zatrudnionych w służbach finansowo - księgowych, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje kwalifikacje.

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 400 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Finanse publiczne 12
2. Wstęp do nauki prawa podatkowego i teorii podatków 8
3. Ordynacja podatkowa 8
4. System organów podatkowych i skarbowych 8
5. Podstawy rachunkowości i prawo bilansowe 12
6. Opodatkowanie dochodów - podatek dochodowy od osób fizycznych 16
7. Opodatkowanie dochodów - podatek dochodowy od osób prawnych 16
8. Opodatkowanie majątku, podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, podatek od środków transportu 8
9. Opodatkowanie obrotów, podatek od towarów i usług 12
10. Opodatkowanie obrotów - akcyza, podatek od gier, czynności cywilnoprawnych 12
11. Zasady prowadzenia ewidencji oraz deklaracje dla potrzeb podatku dochodowego 8
12. Zasady prowadzenia ewidencji oraz deklaracje dla potrzeb uproszczonych form opodatkowania 8
13. Prawo celne 8
14. Procedura kontroli skarbowej i podatkowej, postępowanie podatkowe, podtępowanie egzekucyjne 8
15. Ewidencja nieruchomości - kataster fiskalny 8
16. Zajęcia praktyczne - doradztwo podatkowe 16
17. Fakultet - przedmiot do wyboru 10
18. Seminarium dyplomowe 16
  Razem 192

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia