Podyplomowe Studia Europejskie

Studia skierowane są do osób zajmujących się zagadnieniami Unii Europejskiej oraz wszystkich zainteresowanych. Umożliwiają poszerzenie lub modyfikację kwalifikacji zawodowych.

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 000 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Usytuowanie, rola i znaczenie Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych 10
2. System instytucjonalny Unii i wspólnot europejskich 10
3. Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Unii Europejskiej 15
4. Procesy decyzyjne i lobbing w Unii Europejskiej 15
5. Prawo europejskie i instytucje ochrony prawnej 20
6. Polityka regionalna Unii Europejskiej 20
7. Fundusze europejskie dla regionów (programowanie na lata 2014 - 2020) 20
8. Rola etyki w biznesie międzynarodowym 15
9. Protokół dyplomatyczny 15
10. Perspektywy poszerzenia strefy euro 20
11. Fakultet - przedmiot do wyboru 10
12. Seminarium dyplomowe 10
  Razem 180

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia