Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania firmą, instytucjami publicznymi i samorządowymi. Cel studiów to także podnoszenie umiejętności kierowniczych wśród menedżerów. Poprzez spotkania z praktykami i pracy na przykładach z życia słuchacze będą mieli możliwość spotkania z realnymi problemami w zarządzaniu i kierowaniu firmą i organizacją.

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
5 900 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmioty Liczba godzin
1. Szczegółowe zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi (komunikacja interpersonalna i tworzenie zespołu, rekrutacja i selekcja pracowników, proces rozwojowy, motywacja pracowników)  
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące zarządzania finansami (rachunkowość finansowa i budżet organizacji, dokonywanie analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej firmy, biznesplan)  
3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące marketingu i sprzedaży (klient i relacje z klientem, strategia finansowa i marketingowa firmy, zarządzanie canami i sprzedażą)  
L.p. Moduły do wyboru Liczba godzin
4. Menedżer w służbie zdrowia  
5. Menedżer w oświacie  
6. Menedżer w administracji  
7. Menedżer w biznesie  
8. Fakultet  
9. Seminarium dyplomowe  
  Razem 200

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia