Prawo Egzekucji Sądowej

Celem studiów jest doskonalenie zawodowe osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami podejmującymi takie działania, zaś w wypadku innych słuchaczy - pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynności składających się na postępowanie egzekucyjne.

Program studiów będzie realizowany w ujęciu przede wszystkim praktycznych aspektów postępowania egzekucyjnego i egzekucji sądowej. Zagadnienia będą wykładane z punktu wiedzenia zarówno stron postępowania egzekucyjnego, jak również organów egzekucyjnych.

Kandydaci:

Praktycy zajmujący się egzekucją sądową: radcowie prawni, adwokaci, pracownicy organów i urzędów administracji publicznej zajmujący się windykacją należności i świadczeń oraz absolwenci studiów wyższych magisterskich lub licencjackich dowolnego kierunku, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu egzekucji sądowej, a także zapoznać się ze zmianami w systemie prawa egzekucyjnego.

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 900 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Zagadnienia ogólne  
2. Samorząd komorniczy  
3. Podstawa egzekucji sądowej oraz postępowania zabezpieczającego  
4. Egzekucja świadczeń pieniężnych  
5. Egzekucja świadczeń niepieniężnych  
6. Środki zaskarżenia i inne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym  
7. Koszty egzekucji sądowej  
8. Odpowiedzialność piastunów organów egzekucji sądowej  
9. Wykorzystanie technik informatycznych w egzekucji sądowej  
10. Fakultet  
11. Seminarium dyplomowe  
 
  Razem 195

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia