Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Studia skierowane są do kadry zarządzającej różnych typów przedsiębiorstw, pracowników instytucji rynku pracy, osób pracujących w działach HR, jak również wszystkich, którzy chcą pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 400 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Źródła prawa pracy 6
2. Kształtowanie treści stosunku pracy 8
3. Wynagrodzenie za pracę 10
4. Urlopy pracownicze 8
5. Dokumentacja kadrowa 8
6. Elementy BHP 12
7. Działalność socjalna pracodawcy 6
8. Zarys polityki społecznej 8
9. Elementy europejskiego prawa zabezpieczenia społecznego 8
10. System ubezpieczeń społecznych w Polsce 32
11. Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych 8
12. Kontrola i nadzór PIP 8
13. Zbiorowe prawo pracy 8
14. Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika 8
15. Czas pracy  4
16. Postępowanie sądowe w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 8
17. Fakultet - przedmiot do wyboru 10
18. Seminarium dyplomowe 20
  Razem 184

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia