Resocjalizacja Osób Skazanych i Wykluczonych Społecznie

Cel studiów:

Każdy może spotkać się w swoim życiu ze zjawiskiem patologii społecznej. Praca w obszarze resocjalizacji jest bardzo złożonym zagadnieniem. Słuchacze, wiedzę uzyskaną na zajaciach będą mogli wykorzystać do lepszego podejmowania interwencji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania patologii. Słuchacze zdobędą wiedzę, jak odpowiednio dobierać dane koncepcje do pojawiających się problemów. Absolwenci studiów podyplomowych Resocjalizacja osóbskazanych i wykluczonych społecznie są przygotowani do podjęcia pracy w Służbie Więziennej, placówkach resocjalizacyjnych, oświatowych i wychowawczych.

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 500 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Podstawy resocjalizacji  
2. Patologia społeczna  
3. Profilaktyka społeczna  
4. Komunikacja interpersonalna w relacji wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej  
5. Metodyka resocjalizacji  
6. Metodyka pracy kuratora sądowego  
7. Metody pracy w zakładzie dla nieletnich  
8. Warsztaty motywowania klienta do zmiany  
9. Psychologia kliniczna  
10. Praktyczne aspekty psychopatologii  
11. Diagnoza i terapia w resocjalizacji  
12. Podstawy prawa karnego i wykroczeń  
13. Zarządzanie i organizacja w resocjalizacji  
14. Pragmatyki służb mundurowych  
15. Fakultet  
16. Seminarium dyplomowe  
  Razem 200

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia