Przygotowanie Pedagogiczne

Studia adresowane są do kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących (np.: języka polskiego, matematyki, chemii, biologii, przyrody, fizyki, geografii, przedsiębiorczości, informatyki, nauczycieli bibliotekarzy oraz psychologów ubiegających się o pracę na stanowisku nauczyciela).

UPRAWNIENIA

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują kwalifikacje do pracy w klasach IV - VI szkoły podstawowej, absolwenci studiów II stopnia - kwalifikacje do nauczania na wszystkich etapach kształcenia.

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
3 semestry
Całkowity koszt nauki: 
3 300 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Blok tematyczny Liczba godzin
1. Psychologia 60
2. Pedagogika 125
3. Dydaktyka szczegółowa (zgodnie z przygotowaniem merytorycznym) 70
4. Przedmioty uzupełniające 75
5. Praktyki pedagogiczne 150
  Razem 480

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia