Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi

Studia skierowane są do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funkcjonowania  danych podmiotów, jak również rozwój umiejętności menedżerskich.

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 000 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Podstawy organizacji i zarządzania 16
2. Prawne podstawy funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce 16
3. Systemy ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej 12
4. Prawo pracy w podmiotach leczniczych 12
5. Prawo medyczne 16
6. Rachunkowość finansowa i zarządcza w podmiotach leczniczych 12
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych 12
8. Systemy informatyczne w podmiotach leczniczych 12
9. Zarządzanie środkami trwałymi w podmiotach leczniczych 12
10. Etyka w świadczeniu usług medycznych 4
11. Marketing usług medycznych 12
12. Negocjacje handlowe 12
13. Trening komunikacji interpersonalnej 12
14. Organizacja i zarządzanie jakością usług medycznych 12
15. Fakultet - przedmiot do wyboru 10
16. Seminarium dyplomowe 16
  Razem 198

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia