Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu jest najmłodszą jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
Studia proponowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, ekonomicznych, społecznych i prawnych. W trakcie studiów Słuchacze poznają zasady funkcjonowania i zarządzania służbą zdrowia, realizacji zadań promocji i ochrony zdrowia, jak również nabywają konkretne umiejętności zawodowe.
Oferta bieżącego roku akademickiego:

Nazwa kierunku Długość studiów Całkowity koszt nauki
Asystent Medyczny 2 semestry 2 200 zł
Dietetyka i Planowanie Żywienia 2 semestry 2 000 zł
Kosmetologia Lecznicza i Body Fitness 2 semestry 2 200 zł
Opieka Terapeutyczna 2 semestry 2 200 zł
Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi 2 semestry 2 000 zł