Witamy na portalu Studiów Podyplomowych

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach jest największą niepaństwową Uczelnią w województwie świętokrzyskim. Jedną z jej komórek jest Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego, zajmujące się organizowaniem kształcenia na Studiach Podyplomowych. Studia Podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe i otrzymały tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Jest to warunek przyjęcia na Studia Podyplomowe w WSEPiNM. O zakwalifikowaniu może również decydować rozmowa kwalifikacyjna.

Strony

Oferta

Oferta roku akademickiego 2019/2020:

Nazwa kierunku Długość studiów Całkowity koszt nauki
Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA 2 semestry 5 900 zł
Prawo Egzekucji Sądowej 2 semestry 2 900 zł
Prawo Ochrony Środowiska i Gospodarka Odpadami 2 semestry 2 900 zł
Prawo Podatkowe i Podatki 2 semestry 2 400 zł
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2 semestry 2 400 zł
Prawo Zamówień Publicznych 2 semestry 2 400 zł
Przygotowanie Pedagogiczne 3 semestry 3 300 zł
Rachunkowość dla zaawansowanych 2 semestry 2 500 zł
Resocjalizacja Osób Skazanych i Wykluczonych Społecznie 2 semestry 2 500 zł
Studia Podyplomowe z Prawa Ukraińskiego 2 semestry 2 500 zł
Zapobieganie i Zwalczanie Przestępstwa Handlu Ludźmi 2 semestry 2 500 zł
Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi 2 semestry 2 000 zł
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2 semestry 2 200 zł

Strony