Oferta

Oferta roku akademickiego 2019/2020:

Nazwa kierunku Długość studiów Całkowity koszt nauki
Administracja Państwowa i Samorządowa 2 semestry 2 400 zł
Asystent Medyczny 2 semestry 2 200 zł
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 2 semestry 2 200 zł
Coaching Business & Life 2 semestry 3 500 zł
Detektywistyka z Elementami Kryminalistyki 2 semestry 2 500 zł
Dietetyka i Planowanie Żywienia 2 semestry 2 000 zł
Kadry i Płace 2 semestry 2 500 zł
Kosmetologia Lecznicza i Body Fitness 2 semestry 2 200 zł
Kryminalistyka i Badanie Dokumentów 2 semestry 2 500 zł
Logistyka w Administracji Publicznej 2 semestry 2 500 zł
Mediacje 2 semestry 2 500 zł
Ochrona Danych w Administracji i Biznesie 2 semestry 2 500 zł
Opieka Terapeutyczna 2 semestry 2 200 zł
Podstawy Rachunkowości 2 semestry 2 200 zł
Podyplomowe Studia Europejskie 2 semestry 2 000 zł

Strony