Oferta 2019/2020

Wydział Ekonomii

Wydział Ekonomii jest największą jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Oprócz studiów pierwszego i drugiego stopnia oferuje szereg atrakcyjnych kierunków studiów podyplomowych.
Studia na Wydziale Ekonomii kształcą specjalistów, którzy potrafią swobodnie poruszać się w krajowej i europejskiej przestrzeni społeczno - gospodarczej. Wyposażają ich w wiedzę o gospodarowaniu zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi oraz umiejętności przeprowadzania samodzielnych analiz ekonomicznych, niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji menedżerskich.
Oferta bieżącego roku akademickiego:

Nazwa kierunku Długość studiów Całkowity koszt nauki
Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA 2 semestry 5 900 zł
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2 semestry 2 200 zł

Wydział Finansów

Studia na Wydziale Finansów adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości - w skali mikro (przedsiębiorstwo), jak i makro (rynki finansowe). Programy studiów umożliwiają poznanie sposobu funkcjonowania instytucji finansowych oraz pozwalają kształtować umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno - finansowej jednostek gospodarczych.
Oferta bieżącego roku akademickiego:

Nazwa kierunku Długość studiów Całkowity koszt nauki
Kadry i Płace 2 semestry 2 500 zł
Podstawy Rachunkowości 2 semestry 2 200 zł
Rachunkowość dla zaawansowanych 2 semestry 2 500 zł

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu jest najmłodszą jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
Studia proponowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, ekonomicznych, społecznych i prawnych. W trakcie studiów Słuchacze poznają zasady funkcjonowania i zarządzania służbą zdrowia, realizacji zadań promocji i ochrony zdrowia, jak również nabywają konkretne umiejętności zawodowe.
Oferta bieżącego roku akademickiego:

Nazwa kierunku Długość studiów Całkowity koszt nauki
Asystent Medyczny 2 semestry 2 200 zł
Dietetyka i Planowanie Żywienia 2 semestry 2 000 zł
Kosmetologia Lecznicza i Body Fitness 2 semestry 2 200 zł
Opieka Terapeutyczna 2 semestry 2 200 zł
Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi 2 semestry 2 000 zł

Wydział Nauk Społecznych

W bieżącym roku akademickim Wydział Nauk Społecznych prowadzi rekrutację na następujące kierunki:

Nazwa kierunku Długość studiów Całkowity koszt nauki
Coaching Business & Life 2 semestry 3 500 zł
Podyplomowe Studia Europejskie 2 semestry 2 000 zł
Przygotowanie Pedagogiczne 3 semestry 3 300 zł

Wydział Prawa

Studia na Wydziale Prawa przygotowują do wykonywania zawodów prawniczych. Kształcą wysoko wyspecjalizowanych specjalistów wyposażonych w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prawa polskiego i europejskiego. Programy studiów są oparte na klasycznych wzorcach europejskich; wykorzystują uniwersytecką formułę studiów ukierunkowaną na przygotowanie do pracy w organach administracji publicznej i gospodarce. Oznacza to m.in. umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwanie się regułami logicznego rozumowania, interpretowania i stosowania przepisów.
Oferta bieżącego roku akademickiego:

Nazwa kierunku Długość studiów Całkowity koszt nauki
Administracja Państwowa i Samorządowa 2 semestry 2 400 zł
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 2 semestry 2 200 zł
Detektywistyka z Elementami Kryminalistyki 2 semestry 2 500 zł
Kryminalistyka i Badanie Dokumentów 2 semestry 2 500 zł
Logistyka w Administracji Publicznej 2 semestry 2 500 zł
Mediacje 2 semestry 2 500 zł
Ochrona Danych w Administracji i Biznesie 2 semestry 2 500 zł
Prawo Egzekucji Sądowej 2 semestry 2 900 zł
Prawo Ochrony Środowiska i Gospodarka Odpadami 2 semestry 2 900 zł
Prawo Podatkowe i Podatki 2 semestry 2 400 zł
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2 semestry 2 400 zł
Prawo Zamówień Publicznych 2 semestry 2 400 zł
Resocjalizacja Osób Skazanych i Wykluczonych Społecznie 2 semestry 2 500 zł
Studia Podyplomowe z Prawa Ukraińskiego 2 semestry 2 500 zł
Zapobieganie i Zwalczanie Przestępstwa Handlu Ludźmi 2 semestry 2 500 zł