Wydział Nauk Społecznych

W bieżącym roku akademickim Wydział Nauk Społecznych prowadzi rekrutację na następujące kierunki:

Nazwa kierunku Długość studiów Całkowity koszt nauki
Coaching Business & Life 2 semestry 3 500 zł
Podyplomowe Studia Europejskie 2 semestry 2 000 zł
Przygotowanie Pedagogiczne 3 semestry 3 300 zł