Wydział Ekonomii

Wydział Ekonomii jest największą jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Oprócz studiów pierwszego i drugiego stopnia oferuje szereg atrakcyjnych kierunków studiów podyplomowych.
Studia na Wydziale Ekonomii kształcą specjalistów, którzy potrafią swobodnie poruszać się w krajowej i europejskiej przestrzeni społeczno - gospodarczej. Wyposażają ich w wiedzę o gospodarowaniu zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi oraz umiejętności przeprowadzania samodzielnych analiz ekonomicznych, niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji menedżerskich.
Oferta bieżącego roku akademickiego:

Nazwa kierunku Długość studiów Całkowity koszt nauki
Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA 2 semestry 5 900 zł
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2 semestry 2 200 zł