Wydział Finansów

Studia na Wydziale Finansów adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości - w skali mikro (przedsiębiorstwo), jak i makro (rynki finansowe). Programy studiów umożliwiają poznanie sposobu funkcjonowania instytucji finansowych oraz pozwalają kształtować umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno - finansowej jednostek gospodarczych.
Oferta bieżącego roku akademickiego:

Nazwa kierunku Długość studiów Całkowity koszt nauki
Kadry i Płace 2 semestry 2 500 zł
Podstawy Rachunkowości 2 semestry 2 200 zł
Rachunkowość dla zaawansowanych 2 semestry 2 500 zł