Wydział Prawa

Studia na Wydziale Prawa przygotowują do wykonywania zawodów prawniczych. Kształcą wysoko wyspecjalizowanych specjalistów wyposażonych w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prawa polskiego i europejskiego. Programy studiów są oparte na klasycznych wzorcach europejskich; wykorzystują uniwersytecką formułę studiów ukierunkowaną na przygotowanie do pracy w organach administracji publicznej i gospodarce. Oznacza to m.in. umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwanie się regułami logicznego rozumowania, interpretowania i stosowania przepisów.
Oferta bieżącego roku akademickiego:

Nazwa kierunku Długość studiów Całkowity koszt nauki
Administracja Państwowa i Samorządowa 2 semestry 2 400 zł
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 2 semestry 2 200 zł
Detektywistyka z Elementami Kryminalistyki 2 semestry 2 500 zł
Kryminalistyka i Badanie Dokumentów 2 semestry 2 500 zł
Logistyka w Administracji Publicznej 2 semestry 2 500 zł
Mediacje 2 semestry 2 500 zł
Ochrona Danych w Administracji i Biznesie 2 semestry 2 500 zł
Prawo Egzekucji Sądowej 2 semestry 2 900 zł
Prawo Ochrony Środowiska i Gospodarka Odpadami 2 semestry 2 900 zł
Prawo Podatkowe i Podatki 2 semestry 2 400 zł
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2 semestry 2 400 zł
Prawo Zamówień Publicznych 2 semestry 2 400 zł
Resocjalizacja Osób Skazanych i Wykluczonych Społecznie 2 semestry 2 500 zł
Studia Podyplomowe z Prawa Ukraińskiego 2 semestry 2 500 zł
Zapobieganie i Zwalczanie Przestępstwa Handlu Ludźmi 2 semestry 2 500 zł